FŐOLDALKAPCSOLATFELVÉTELVÁROSFEJLESZTŐ KFT.

Építkezések

Hagyományőrzés

Közlekedésbiztonság

- Előadások
- Rendezvények

Közbiztonság

Nyilvánosság

A városközpont rehabilitációjához tartozó közlekedésbiztonsági programok

Közlekedésbiztonsági programokhoz kapcsolódó feladatok ellátása

  • A szerződésben meghatározott közlekedésbiztonsági programok (előadások, rendezvények) megszervezése, lebonyolítása;
  • A programokhoz szükséges helyszín (kollégium stb.) és eszközök biztosítása;
  • Tájékoztató, demonstrációs anyagok készítése,
  • Lakosság tájékoztatása a programokról (meghívó, helyi televízió, honlap, szórólap, e-mail);
  • A rendezvények technikai hátterének biztosítása (hangosítás, sátor);
  • Az extrém sportpálya szabályzatát tartalmazó minimum 2,5×1,5 m-es tábla elkészítése (a nagyatádi sportolókkal egyeztetve) és az elkészített tábla kihelyezése;
  • Az extrém sportbemutatóhoz szükséges feltételek biztosítása (mentő, orvos)
  • Az előadásokhoz, programokhoz kapcsolódóan jelenléti ív vezetése;
  • Az előadásokról, programokról fotódokumentáció készítése;
  • Az elvégzett tevékenységekről beszámoló készítése.

Az előadások megszervezése, lebonyolítása során a megfelelő pályázatban vállalt szakmai tartalom megvalósításához szükséges a rendőrséggel való kapcsolat felvétele.

Kedvezményezett:
Nagyatád Város Önkormányzata
7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9.
Közreműködő Szervezet: DDRFÜ

A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-000