FŐOLDALKAPCSOLATFELVÉTELVÁROSFEJLESZTŐ KFT.

A Nagyatádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot Nagyatád Város Önkormányzata egyszerűsített cégeljárás keretében 2009. június 25-én alapította meg. A társaság alapfeladata a város-rehabilitációs pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátása, amelyet a társaság az Önkormányzat és az NVF Kft. között 2009. június 25-én létrejött Alapszerződés, valamint 2009. július 1-én létrejött Megbízási szerződés és annak módosításai alapján valósít meg.

Az Alapszerződésben rögzítésre került, hogy az éves nettó árbevétel 90%-ának a társaság és a tulajdonos között létrejött szerződések teljesítéséből kell származnia, a társaság külső megbízást csak ennek figyelembevételével vállalhat.

A Nagyatádi Városfejlesztő Kft. alapfeladatai

 • A városfejlesztés komplex folyamatában - stratégiaalkotás, tervezés, előkészítés fázisai - való proaktív részvétel;
 • A város fejlődését elősegítő pályázati és projektlehetőségek feltárása, előterjesztése, véleményezése a döntéshozatal megalapozottságának érdekében;
 • Pályázatokhoz, projektekhez szükséges külső szakértők megbízása, tanulmányok, tervek, valamint egyéb szükséges dokumentációk elkészíttetése;
 • A gazdasági partnerek – civil, közigazgatási, államigazgatási – koordinációja;
 • Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, Irányító és Közreműködő Hatóságokkal, lakossággal, vállalkozókkal);
 • A város-rehabilitáció akció területének teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában való közreműködés;
 • A pályázattal kapcsolatban felmerülő dokumentumok összeállítása, elkészítése, határidőben történő benyújtása az Önkormányzattal való folyamatos egyeztetést követően;
 • A támogatási szerződés megkötésének előkészítése, szükséges dokumentumok beszerzésében való együttműködés;
 • A projekttel kapcsolatos közbeszerzési dokumentációk készíttetésének megszervezése, továbbá azok szakmai tartalmának kialakítása (külön megállapodás szerint a közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása és az eljárás dokumentálása);
 • A projekttel kapcsolatos szerződések előkészítése és érvényesítésük koordinálása;
 • A projekt megvalósításának ütemezése, a végrehajtás folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, az eltérések rögzítése és azok visszacsatolása a Megbízó folyamatos tájékoztatása mellett;
 • A projekt megvalósítása során a kommunikációs, valamint a hagyományőrző tevékenység ellátása;
 • A szerződések teljesítésének nyomon követése, a szerződő felek munkájának ellenőrzése, ennek érdekében együttműködés a mérnökkel, kivitelezővel, szolgáltatókkal;
 • A pályázati elvárásoknak való megfelelés képviselete a műszaki megvalósítás során;
 • A projekt monitoring feladatainak ellátása;
 • Az előrehaladási jelentések elkészítése a projekt, illetve a támogatási szerződés lezárásáig;
 • A projekt pénzügyi jelentéseinek, elszámolásainak elkészítése, benyújtása;
 • Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, a szükséges dokumentumok előkészítése;
 • Projekt külső kommunikációjának segítése;
 • Szerződésmódosítási kérelmek kidolgozása;
 • Fenntartás koordinációja.

„A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében” című projekt megvalósításával kapcsolatos operatív feladatok

A projekt elemei:

 • Nagyatádi Művelődési Központ külső és belső felújítása, az intézmény átalakítása a meglévő közösségi funkciók jobb kihasználása és újabb funkciók kialakítása;
 • Kávéház kialakítása a felújított Művelődési Központon belül;
 • Vásárcsarnok felújítása, belső átépítése, bővítése, homlokzat rekonstrukciója, vásárcsarnok belső részén új üzlethelyiség kialakítása, fűtésrendszer cseréje;
 • Akadálymentesített nyilvános illemhely létesítése;
 • Szabadtéri piac felújítása, térkő lerakása;
 • Sétálóutca bővítése, valamint a sétáló utca mentén minőségi utcabútorok, díszkivilágítás kialakítása;
 • Parkolók fejlesztése, új parkolók létesítése;
 • Parkoló fejlesztéshez kapcsolódó vonalas infrastruktúra korszerűsítése;
 • Extrém sportpálya kialakítása;
 • Zöldterület-növelés és parkosítás;
 • Térfigyelő kamerák elhelyezése a sétálóutca két szakaszán;
 • Nagyatád helyi-térségi kötődését elősegítő akció;
 • Közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programcsomag megvalósítása.

A Nagyatádi Városfejlesztő Kft. alapfeladatain kívül ellátott tevékenységek

 • „A nagyatádi közoktatás átfogó innovációja” című projekt kommunikációs feladatainak ellátása (TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0086)
  Tevékenység ellátásának záró időpontja: 2010. augusztus 31.
 • „Nagyatád Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása (ÁROP-1.A.2/A-2008-0201)
  Tevékenység ellátásának záró időpontja: 2010. október 30.
 • „Nagyatád Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című projekt kommunikációs feladatainak ellátása (ÁROP-1.A.2/A-2008-0201)
  Tevékenység ellátásának záró időpontja: 2010. október 30.
 • „Természet és kultúra – Nagyatád turisztikai öröksége” című projekt előzetes megvalósíthatósági tanulmányának, valamint a műszaki tanulmánytervének elkészítése (DDOP-2009-2.1.1/A)
  Tevékenység ellátásának záró időpontja: 2010. augusztus 25.
  A feladatok ellátása kettő alvállalkozó bevonásával került megvalósításra. (Az egyik alvállalkozó az Agroverde Kft., míg a másik alvállalkozó a H-Bon Mérnöki Iroda Kft. volt.)

Kedvezményezett:
Nagyatád Város Önkormányzata
7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9.
Közreműködő Szervezet: DDRFÜ

A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében
DDOP-4.1.1/A-2f-2010-000